Store finder

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

26 - 27.OCAK.2001 _ Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Adölesan İdiyopatik Skolyoz Kursu

30 AĞST- 1 EYLÜL 2001 _ Türk Tabipler Birliği Kıkırdak Tamiri, Eklem Replasmanı, Omurga Cerrahisi ve Şok Dalga Tedavisi Kursu

11 -12 NİSAN 2002 _ Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi VIII. Temel İlizarov Uygulamalı Kursu

15-KASIN 2002 _ Hacettepe Ortopedi Günleri VIII. Total Diz Protezi Uygulamaları Kursu

21-MART 2003 _ Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Total Diz Protezinde Revizyon Kursu

25-27 NİSAN 2003 _ Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi VIII. İleri İlizarov Uygulamalı Kursu

21- MAYIS 2003 _ Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Artroskopik Yaklaşım Teknikleri Kursu

23-24 MAYIS 2003 _ Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Vertebra Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti ve Kifoplasti Kadavra Kursu

15-18 KASIM 2003 _ Aegean Spine Review 2003 Symposium and Cadaver Course

21- ŞUBAT 2004 _ Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Kırıkları Kursu

21-22 ŞUBAT 2004 _ Ankara Üniv. Tıp Fakültesi I. Semi İnvazif Spinal Cerrahi Kadavra Kursu

14-15 EKİM 2005 _ I. Arthrex Artroskopik Diz ve Omuz Cerrahisi Uygulamalı Kursu

24-25 ŞUBAT 2006 _ Ankara Ufuk Üniv. Prof. Dr. Rıdvan EGE Temel El Cerrahi Bilgi Kursu

18-19 KASIM 2006 _ Omuz ve Minimal İnvaziv Cerrahi Konulu IX. İleri Artroskopik Cerrahi Kadavra Kursu

12-13 OCAK 2007 _ IV. Temel Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu

3 – ŞUBAT 2007 _ El ve Ayak Ekleminde Protez Uygulamaları Kadavra Kursu

27- MAYIS 2007 _ Arthrosurface Cadaveric Laboratory Program

20- 21 ŞUBAT 2009 _ Arthrex Knee& Shoulder Arthroscopy Cadaveric Course