0850 888 54 33

Hastalarımızın sağlık için en iyi hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini
gerçekleştirebilmenin öneminin bilinci ile;
* Koordineli, etkin ve sorunsuz bakım, Güvenli ve düşük riskli hizmet,
* Doğru yetenek ve bilgiye sahip personel,
* Etkin bilgi akışı ve sürekli gelişim ilkeleri ile hasta odaklı ve hasta
haklarına saygılı, çalışan güvenliğini göz ardı etmeden tercih edilen
hastane olmayı ve etik değerlerimizi koruyarak, halkımıza yönelik
sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslar arası standartları esas alarak; bu doğrultudaki
yönetsel destekle , hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve
iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi
destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından
benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

RANDEVU SİSTEMİ

Alpkorkuttaş ARİFOĞLU